Thursday, July 24, 2014

In two minds… - 1


Ska jag använda mig av Quilt As You Go för mina BOM:ar eller inte?
Ska jag använda remsor för att binda samman blocken eller inte?
Ska jag handsy baksidan eller inte? NEJ!!
Ska jag maskinsy baksidan eller inte? JA!!
Ska jag göra ett block i taget eller inte?
Ska jag dela upp quilten i sektioner eller inte?
Should I use Quilt As You Go for my BOM's or not?
Should I use strips to bind the the blocks or not?
Should I hand sew the back or not? NO!!
Should I machine sew the back or not? YES!!
Should I make a block at a time or not?
Should I divide the quilt into sections or not?

Ja, som ni ser så är det många funderingar och frågor så det enda raka är att prova på några små provblock. 
Ja, ja - inte är de vackra och inte är quiltningen något att skryta om :-)
Men detta är principen och bara det - för att få mig att bestämma mig och om tycker jag att det blir bra eller inte.
As you can see, there are many thoughts and questions so the only right thing is to try on some small test blocks. 
Yes, yes - they are not beautiful and the quilting is not something to boast about :-) 
But this is the principle and just that - to get me to make up my mind and if I think it will look good or not.